Custom image

सीबीएसई

Student’s Achievement
LIST OF TOPPERS -  C.B.S.E. 2016-17
CLASS X

S.NO

NAME OF STUDENTS

CGPA

1

ABHISHEK RANA

10

2

FATIMA SHEIKH

10

3

ABHISHEK KUMAR

10

4

KUNAL CHOKHRA

10

5

NISHITA SAHU

10

6

RASHMI DHAKAD

10

7

SAIMA KHURSHEED

10

8

PRAVAR SINGH

10

9

SHIVAM SHRIVASTAVA

10

10

SHRUTI SAHU

10

11

DIKSHA PANDEY

10

12

SAKSHI PRATAP

10

13

SAUMYA PANDEY

10